30.11.16

Mukava marraskuu 2016 - Behaglig november 2016


Marraskuu 2016 oli tyypillinen San Agustínin marraskuu, vaihteleva, mutta pohjoismaalaiselle mukavan lämmin. Aluksi jopa melkein kuuma. Kun pohjoisrannalla ja naapurisaarilla satoi ja myrskysi täällä oli tyyntä ja mukavaa.

November 2016 var en typisk San Agustín november, varierande men för en nordbo bekvämt varmt. Till en början nästan för varmt. När det stormade och regnade på norra kusten och grannöarna var det lugnt och soligt här nere.